Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Výsledky 2019

Sekce S1: Aplikovaná informatika a informační systémy


 1. Geena Alexander George (VŠB TU Ostrava) – Interaction Between Human and AI Systems – When Automated Systems Move Towards Autonomous
 2. Bc. Dominik Walica (VŠB TU Ostrava, Fakulta strojní) – Návrh rozhraní pro webový server PLC
 3. Martin Chromík (VŠB TU Ostrava, Fakulta strojní) – Práce s daty v prostředí MATLAB

Sekce S2: Robotické systémy a HW aplikace


 1. Bc. Daniel Stužka (UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky) – Zprovoznění modelu skladovacího pracoviště pro výuku PLC
 2. František Kráčmar (ČVUT v Praze, Fakulta strojní) – Konstrukce a řízení dvoukolového autonomního robota
 3. Tomáš Sirník (VŠB TU Ostrava) – Podavač plněných profilů

Sekce S3: Automatické systémy řízení


 1. Jan Knotek (Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky) – Domácí automatizace s využitím mikropočítače
 2. Bc. Radek Štramberský (VŠB TU Ostrava, Fakulta strojní) – Aktivní parametrické řízení vibrací dynamických systémů
 3. Bc. Petr Wzatek (VŠB TU Ostrava, Fakulta strojní) – Seřizování číslicových regulátorů metodou požadovaného modelu

Sekce S4: Měřicí a diagnostické systémy


 1. Mikulář Kozubík (UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky) – Stabilita krystalem řízených oscilátorů pro satelitní navigační systémy
 2. Jan Vališ (VŠCHT v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská) – Automatizace zpracování Ramanových spekter pro diagnostiku karcinomu plic
 3. Bc. Daniel Barvík (VŠB TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky) – Senzorika pro měření parametrů modelu krevního řečiště

Sekce S5: Softwarové aplikace


 1. Jan Kincl (UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky) – Analýza mobilního malware
 2. Matúš Giertl (UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky) – Progresívné webové aplikácie
 3. Daniel Ševčík (UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky) – Desktopová aplikace k minimalizaci logických funkcí

Sekce SŠ1: Tvůrčí činnost studentů středních škol


 1. Karel Zanáška (Střední průmyslová škola Přerov) – Chytrá čidla určená pro měření teploty, vlhkosti, tlaku a kvality ovzduší
 2. David Vajda (Střední průmyslová škola Přerov) – Návrh a konstrukce výkonového audio zesilovače ve třídě D
 3. Kryštof Sádlík (Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm) -Router na Raspberry Pi s vlastní konzolí

Sekce SŠ2: Tvůrčí činnost studentů středních škol


 1. Jakub Novák (Střední průmyslová škola Přerov) – Procesor jako učební pomůcka
 2. Vít Staniček (Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm) – Etherial – webový Framework
 3. Jan Zbořil (Střední průmyslová škola Přerov) – Hra 3D v jazyce C#